Patarimai rengiantiems kursinius ir baigiamuosius darbus

 

Tikslūs reikalavimai yra čia: http://www.ff.vu.lt/naujienos/218-baigiamuju-darbu-rengimo-gynimo-ir-saugojimo-taisykles-vu-fizikos-fakultete

Šablonai yra čia: http://www.ff.vu.lt/studijos/dokumentai/baigiamuju-darbu-rengimo-gynimo-ir-saugojimo-taisykles-vu-fizikos-fakultete

Kita informacija (tikslinama):

Bendras formatavimas

 • Darbo skyriai turėtų būti pradedami naujame puslapyje.
 • Dažniausiai skaitomos darbo dalys yra įvadas ir išvados. Todėl joms patartina skirti daugiau dėmesio – gražiai ir logiškai išdėstyti mintis, patikrinti skyrybą ir rašybą.

Antraštinis puslapis

 • Antraštinis puslapis turi būti suformatuotas pagal VU FF tarybos reikalavimus (šablonas).
 • Puslapio apačioje turi būti nurodomi metai, kuriais yra ginamas darbas (o ne semestro pradžios metai).

Įvadas

 • Perskaičius darbo įvadą turėtų būti aišku, kokia problema yra nagrinėjama darbe.
 • Įvade būtinai turi būti suformuluotas darbo tikslas. Geriausia, kad jis būtų išskirtas.

Išvados

 • Išvadų skyrius turėtų būti atskirtas nuo rezultatų skyriaus.
 • Išvados turėtų būti glaustos, jų neturėtų būti daugiau nei 3–5.

Literatūros sąrašas

 • Literatūros sąrašo formatavimas turėtų būti nuoseklus ir tvarkingas. Šaltinių tvarka turi atitikti jų paminėjimo tekste eilės tvarką.
 • Literatūros sąraše turi būti nurodomi straipsnių pavadinimai. Literatūros nuorodų stilius turi atitikti Lietuvos fizikos žurnalo rekomendacijas.

Santrauka

 • Santraukoje anglų kalba („Summary”) turi būti nurodyti autoriaus vardas ir pavardė bei darbo pavadinimas.
 • Santraukoje turi būti suformuluotas darbo tikslas ir pateiktos pagrindinės išvados.

Kita:

 • Nelietuviškus asmenvardžius ir vietovardžius reikėtų rašyti nuosekliai: arba visur lietuvinant rašybą, arba paliekant originalios kalbos rašybą. Asmenvardžių ir vietovardžių gramatinimo taisykles galite rasti čia.
 • Simboliai ir rašmenys paveiksliukuose turėtų būti įskaitomi. Taip pat geriau vengti per didelių šriftų. Tą patį galima pasakyti ir dėl pranešimo skaidrėse naudojamų paveiksliukų.
 • Spalvotos paveikslėlių kreivės dažniausiai tampa neatskiriamos nespalvotai atspausdintame darbe.
 • Žodžiai „hamiltonianas”, „lagranžianas” ir panašūs rašomi mažąja raide.
 • Po matematinės išraiškos žodis „kur” nevartojamas. Vietoje jo reikėtų vartoti žodį „čia”.
 • Matematinės išraiškos visame tekste turi būti rašomos nuosekliai. Vektoriai, operatoriai ir pan. visur turi būti žymimi vienodai. Ypač negražiai atrodo skirtingas tokių objektų žymėjimas vienoje lygybėje. To paties kintamojo nenaudoti skirtingiems dydžiams žymėti.
 • Patartina peržiūrėti darbą, kad jame neliktų redakcinio pobūdžio pastabų, skirtų pačiam autoriui, pvz., „čia reikės pabaigti”.
 • Kad pranešimo skaidrės būtų geriau suderintos su VU FF auditorijose esančiais projektoriais, patartina jas rengti 4:3 formatu.

Išsamesnė informacija apie rašto darbų rengimą yra pateikta P. J. Žilinsko knygoje „Rašto darbai: ką būtina žinoti rengiant tiksliųjų mokslų rašto darbą” Vilnius VU 2015 metai 188 psl. Ištrauką iš šio knygos galima rasti čia.

LaTeX/LyX baigiamųjų darbų šabloną galite rasti čia.