Dėstomi dalykai

 

I kursas

Programavimo įvadas – prof. dr. Juozas Šulskus
Programavimo įvado pratybos – prof. dr. Juozas Šulskus, dr. Stepas Toliautas
Projektų valdymo įvadas – d. Viktoras Bulavas
Objektinis programavimas – doc. dr. Mindaugas Mačernis

II kursas

Duomenų bazių valdymas – doc. dr. Mindaugas Mačernis
Matematinės fizikos lygtys – doc. dr. Kazimieras Glemža
Fizikos diferencialinės lygtys – doc. dr. Juozas Bučinskas (PDF konspektas-knyga)
Matematinio modeliavimo pagrindai – prof. dr. Darius Abramavičius
Matematinio modeliavimo pagrindų pratybos – prof. dr. Darius Abramavičius, doc. dr. Juozas Bučinskas, doc. dr. Olga Rancova
Taikomoji termodinamika – prof. dr. Darius Abramavičius
Teorinė mechanika – prof. dr. Juozas Šulskus
Teorinės mechanikos pratybos – doc. dr. Juozas Bučinskas, dokt. Andrius Gelžinis

III kursas

Kvantinė mechanika I, II – prof. habil. dr. Leonas Valkūnas
Kvantinės mechanikos pradmenys – prof. habil. dr. Leonas Valkūnas
Kvantinės mechanikos I, II pratybos – dr. Vytautas Butkus, dr. Jevgenij Chmeliov
Kvantinės mechanikos pradmenų pratybos – dr. Jevgenij Chmeliov
Statistinė fizika – prof. dr. Egidijus Anisimovas
Statistinės fizikos pratybos – prof. dr. Egidijus Anisimovas, dr. Vytautas Balevičius Jaunesnysis

IV kursas

Lygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai – dr. Stepas Toliautas
Projektų valdymas – d. Viktoras Bulavas

M I kursas

Fizikinė kinetika – prof. habil. dr. Kęstutis Pyragas
Kosmologija – doc. dr. Thomas Gajdosik
Kvantinė statistinė mechanika – prof. dr. Egidijus Anisimovas

M II kursas

Gyvybės sinergetika – doc. dr. Olga Rancova

Laisvieji/pasirenkamieji dalykai

Atomų teorija – doc. dr. Kazimieras Glemža
Dirbtinis intelektas – dr. Stepas Toliautas
Duomenų glaudinimas ir kvantinė informacija – doc. dr. Mindaugas Mačernis
Grupių teorija – prof. dr. Egidijus Anisimovas
Įvadas į elementariųjų dalelių fiziką – doc. dr. Thomas Gajdosik
Kompiuterinė chemija – prof. dr. Juozas Šulskus
Kompiuterizuotieji elektrodinamikos taikymai – doc. dr. Juozas Bučinskas
Kvantinė relaksacijos teorija – prof. habil. dr. Leonas Valkūnas
Lygiagrečiųjų skaičiavimų metodai fizikoje – prof. dr. Juozas Šulskus
Modernioji teorinė fizika – doc. dr. Thomas Gajdosik
Molekulių ir molekulinių darinių teorija – prof. dr. Juozas Šulskus
Teorinės fizikos rinktiniai skyriai – prof. dr. Egidijus Anisimovas, prof. dr. Kęstutis Pyragas, prof. habil. dr. Leonas Valkūnas, prof. dr. Darius Abramavičius
Vyksmų modeliavimas – dr. Jevgenij Chmeliov
Kompiuterizuotieji optimizavimo metodai – dr. Vytautas Butkus, dokt. Andrius Gelžinis