Programinė įranga

 

jp-2012-02817p_0006
Teorinės fizikos katedroje yra kuriamas programinės įrangos paketas, skirtas tiesinių ir netiesinių spektroskopinių signalų skaičiavimui. Šiuo metu paketą sudaro šios dalys:

  • Paprogramė daugiamolekulinių darinių pirmos ir trečios eilės spektroskopinių signalų (sugerties, fluorescencijos, apskritiminio dichroizmo, dvimačių spektrų) skaičiavimui su trečios eilės atsako funkcijos teorija.
  • Paprogramė molekulinių darinių spektrinio tankio funkcijos skaičiavimui, panaudojant įvairius kvantinės koreliacinės funkcijos modelius.

Šiuo metu kuriamos ir testuojamos paprogramės, atliekančios:

  • skaitmeninį sistemos tankio operatoriaus propagavimą panaudojant hierarchines tankio lygtis,
  • nedidelių molekulinių sistemų su vibronine sąveika dvimačių ir sugerties spektrų skaičiavimus,
  • sugerties ir fluorescencijos spektrų skaičiavimą panaudojant dichotominį molekulių modelį,
  • spektroskopinių signalų skaičiavimą taikant variacinį principą,
  • stochastinės Schrödingerio lygties sprendimą.

Paketo kūrėjai: Darius Abramavičius, Olga Rancova, Julius Meldaikis, Vytautas Abramavičius, Vladimir Chorošajev, Andrius Gelžinis, Vytautas Butkus.

Daugiau informacijos teikiame: darius.abramavicius@ff.vu.lt

1.4884275.figures.online.f12d